clarke esser

Wie zijn Clarke & Esser?


Kate Clarke is mede oprichter van Clarke & Esser in 1996.
Als psychologe en coach, heb ik mij vooral gefocust op de levensloop van de mens.  Samen met cliënten ga ik op zoek naar de betekenis en de waarde van werk en leven die op dat moment in die levensfase aan de orde zijn.
Na mijn opleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden werkte ik als loopbaan coach voor het bureau ‘Vrouw en Werk’ en als leidinggevende bij Arbeidsvoorziening. Ik ben gecertificeerd ZKM consultant® en geef supervisie aan de opleiding voor de zelfconfrontatiemethode. In 2003 heb ik het hoofdstuk 'Met jezelf in gesprek gaan: De Zelfconfrontatiemethode en Burnout" geschreven in het boek 'De Organisatie als Verhaal, onder redactie van R. van Loon en J. Wijsbek.
Ik geef cliënten de ruimte voor hun verhaal. Door mijn manier van vragen stellen, daag ik  hen uit om verder te gaan dan het ‘rotonde denken’. Ik help de cliënt om juist te kijken naar wat niet eerder tot ontwikkeling is gekomen in hun leven, maar wel graag een ‘stem’ wil hebben en gehoord wil worden. Zo motiveer ik de cliënt om bewuste keuzes te maken.
Ik ben geboren in de Verenigde Staten en woon al meer dan 40 jaar in Nederland.  Ik werk veel met mensen die van oorsprong uit andere culturen komen en expats. Ik begeleid deze cliënten zodat zij ‘the best of all their worlds’ in kunnen zetten, zowel in hun werk als in hun leven.
Ik maak in mijn werk gebruik van verschillende methodes zoals de biografie, de Zelfconfrontatiemethode, RET, Transformational Presence coaching, ontspanningsoefeningen en andere creatieve werkvormen.
http://nl.linkedin.com/in/kateclarkerotterdam

Evelien Esser
Verbinden, enthousiast en betrokken, creatief en levendig, zijn typeringen die bij me passen. Maar ook geef ik een nuchtere praktische kijk op organiseren en leiding geven.

Af en toe is het nodig om stil te staan om vooruit te kunnen. Wanneer mensen een vraag hebben, blijken daar meerdere lagen onder te zitten. Door deze vraag te onderzoeken komt er ruimte voor essentiële inzichten. Vanuit deze inzichten kom je tot eigen bruikbare oplossingen. Ik put uit mijn lange trainers ervaring vele creatieve vormen om die inzichten handen en voeten te geven.
Mijn aandacht gaat uit naar de onderstroom ofwel dat wat ongrijpbaar onder de tafel blijft en in de weg staat naar voortgang. Ik houd van korte trajecten met impact.

Als adviseur, trainer en coach begeleid ik mensen individueel, teams en afdelingen van professionele organisaties. Ik vind het boeiend om samen met de klant met de voeten in de klei van de huidige werkelijkheid te staan en vandaar uit stappen te maken richting de wenselijkheid, het verlangen, de verbetering en de verandering.

Achtergrond
Ik kom uit een groot gezin en voel me goed in groepen. Daar heb ik mijn werk van gemaakt. Ik heb HBO jeugdwelzijnswerk gestudeerd en V.O en werkte 10 jaar als groepsleidster in een internaat met een groep moeilijk lerende jongeren. Daar leerde ik zowel oog te hebben voor de groep als voor de verschillende individuen met hun belangen.
Daarna heb ik me omgeschoold tot trainer en werkte 10 jaar voor Odyssee, voorheen Olaertsduyn, trainings centrum. Vanaf 2001 werk ik volledig zelfstandig voor Clarke & Esser als trainer, adviseur en coach.
In tussentijd volgde ik vele opleidingen en in mijn werk gebruik ik verschillende theorie en methodieken al naar gelang de situatie en de vraag van de organisatie.
Instituut voor toegepaste psychologie ITIP; mediation (gecertificeerd mediator BGL); psychodynamische processen onder de oppervlakte, leergang RINO; provocatief coachen; metaforen en beweging; voice dialoog; geweldloze communicatie; visie ontwikkeling in organisaties, gezien vanuit de praktische filosofie, leergang Jos kessels, ISVW, leergang ‘verwaarloosde organisaties’ van Joost kampen

Inspiratie
Ik laat me graag inspireren door dans en beweging, mindfulness, spel, kunst en natuur.

Werkwijze
Ik maak gebruik van verschillende theorieën uit de organisatiekunde en psychologie, bewegingsleer, pedagogiek en filosofie. Om die vervolgens met een nuchtere praktische kijk te vertalen naar de betreffende organisatie. Leren gaat het beste als dat werkenderwijs en spelenderwijs gebeurt. Daarom gebruik ik verschillende creatieve werkvormen om kwesties helder en voelbaar te maken. Vervolgens houd ik ervan om het geleerde concreet te maken en tot hanteerbare oplossingen te komen.
https://www.linkedin.com/pub/dir/Evelien/Esser